İzmir Metro Hafif Raylı Sistem 2. Aşama İnşaatı

İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi

Konum : İzmir

İzmir’de iki adet istasyon ve 5061 metre hattın işletmeye hazır hale getirilmesi işini kapsar.

Proje  kapsamında yapılan işler:

  • Altyapı istasyonlar ve tünel işleri (NATM metodu ile tünel kazısı)
  • Hat işleri, elektrik ve mekanik işler,
  • Sinyalizasyon işleri
  • Gerekli ekipmanların temini, montajı, test ve devreye alınması,
  • 1. Aşama metro sistemi ile entegrasyonunun sağlanması

Başlangıç Tarihi : 02.11.2009

Bitiş Tarihi : 29.11.2011