Tekirova Atık Su Arıtma Tesisi

İşveren : Türk Kalkınma Bankası

Konum : Antalya

Uzun havalandırma kanalları ve biyolojik arıtma yöntemiyle 33.000 kişi/gün (9008 m3/gün) kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Proje kapsamı içinde yapılan işler:

  • B015 = 1957 kg/gün,
  • B015 yoğunluk = 204 mg/lt,
  • AKM = 20 mg/lt,
  • 4500m3 geçirimsiz b225 beton,
  • Mekanik ve elektrik ekipman,
  • 500kVA dizel jeneratör,
  • 630kVA transformatör,
  • Fazla çamur için Belt Filtre Pres.

Başlangıç Tarihi : 01.09.1990

Bitiş Tarihi : 01.09.1991