Kırka V.Boraks Pentahidrat Tesisi

İşveren : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Konum : Eskişehir

Proje kapsamında, performans garantili olarak, 500.000 ton/yıl kapasiteli Boraks Pentahidrat (BPH) üretim tesisi için gerekli olan ana tesis ile BPH üretimi için gerekli buhar, elektrik enerjisi, su, kırılmış cevher vb. ihtiyaçları karşılayacak yardımcı tesislere ait proses dizaynı, temel ve detay mühendislik hizmetleri, makine ekipman, enstrümantasyon kontrol cihazları, temin, inşaat, montaj, devreye alma, performans testleri, eğitim hizmetleri ve çalışır vaziyette idareye teslimi gerçekleştirilmektedir.
 

Başlangıç Tarihi : 23.01.2012

Bitiş Tarihi : 27.11.2015